L.E.F. spol. s r.o.

Siet 1 Siet 2

O firme

Vitajte na stránkach L.E.F., spol. s r.o.

Spoločnosť sa zaoberá poradenskou, konzultačnou a inžinierskou činnosťou v oblasti elektroenergetiky.

Stavajúc na najnovších technológiách a trendoch v oblasti IT ponúkame analýzu a riešenie problémov v miestnych, distribučných a prenosových sieťach s cieľom ponúknuť efektívne, ekonomické a profesionálne riešenie Vašich problémov.

Spoločnosť v rámci svojej činnosti ponúka:
  • Komplexné prevádzkovanie transformačných staníc: vypracovanie MPP (miestných prevádzkových predpisov), údržbu transformačných staníc, vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie až po uzatvorenie úradnou skúškou.
  • Analýzu siete a výpočet ustálených chodov a skratových pomerov pri rôznych stavoch, výstupom ktorých môže byť napr. interaktívny model Vašej siete.
  • Analýzu miestnych podmienok a návrh a prepočet uzemňovacích sústav.
  • Analýza dynamických stavov siete.
  • Interaktívne modely sietí postavené na najnovších technológiách s dynamickými modelmi licencovania.
  • Optimalizácia rozvoja a prevádzky sietí.
Vzhľadom na stabilnú pozíciu na trhu od roku 2007 vie spoločnosť ponúknuť skúsenosti z riešenia náročných projektov.

Naši partneri

ABB, s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
BK, a.s.
Caliber s.r.o.
EGO Slovakia, s.r.o.
GridMAn s.r.o.
Slovnaft, a.s.
ÚEOS - Komercia, a.s.
Rýchly kontakt
L.E.F., spol. s r.o.
Matuškova 2, 040 11 Košice, Slovensko
Telefón:
+421 917 453 707
Mail:
info@lef.sk